Praktisk info / Köanmälan

Avgifter

Månadsavgiften, som betalas i förskott via bankgiro 5400-1334, är samma taxa som gäller för den kommunala förskolan, d v s maxtaxa. Som medlem får familjen Montessoritidningen sex gånger per år.

Rätt till plats

På Duvan erbjuder vi omsorg under den tid föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid till och från arbetet/skolan. Man är berättigad till plats enligt samma regler som gäller för den kommunala förskolan. För föräldralediga och arbetslösa gäller särskilda bestämmelser, också i enlighet med kommunens regler.

Intag

Normalt sker intagning och inskolning av nya barn 1 gång per år. Intaget sker då under våren, med inskolning under augusti månad. Duvan tillämpar syskonförtur på tillgängliga platser.

Köanmälan

Är du intresserad av att ditt barn ska gå på Duvan bör du snarast anmäla ditt barn till vår kö. Du måste invänta ett mejlsvar för att vara säker på att din anmälan har tagits emot. Det kan ta någon vecka innan du hör från oss, men ditt ködatum blir det datum som ansökan skickades in. Vår administrationsavgift för köande är 100 kr/år per familj, och är din bekräftelse på din anmälan. Du får mer information när du anmäler dig.

Hur lång är Duvans kö?

Vi har en relativt lång kö, och därför är det bra om man sätter upp sitt barn i kö så snart man kan. Generellt kan man säga att vi har något kortare kö till stora avdelningen (barn 3-5 år). I början av varje kalenderår uppdaterar vi vår kö genom ett utskick per mejl eller brev för att bekräfta intresset. Sedan ringer vi under våren till de föräldrar som är på tur eftersom de flesta lediga platser erbjuds inför varje höst. Det händer också att det blir lediga platser med kortare varsel och då finns chans även under terminerna.

Besöksdagar

Är du intresserad av att se hur vi har det? Då är du välkommen på en av våra besöksdagar. Vid tre-fyra tillfällen per termin samlar vi alla intresserade och ger en rundvisning på Duvan. Det är föreståndaren som brukar visa lokalerna och berätta om verksamheten och pedagogiken och svara på frågor.

Vi ses inne på Duvan (Hospitalsgatan 14).

BESÖKSDATUM för hösten 2017 kommer att vara fredag 29 september, kl 09.30 och fredag 24 november, kl 09.30.

Ingen föranmälan krävs.